Prioritní řešení reklamací

Aby Vaše případná reklamace byla vyřízena úspěšně je potřeba ji podat písemně emailem, případně doporučeným dopisem.